• خیانت در امانت
  • متنی راجع به خیانت در امانت چک شخصی از بنده چک گرفته بود و این چک برای ضمانت اجاره بها مغازه بود بعد از تخلیه مغازه ایشون چک رو پس نداد و به اجرا گذاشته چک رو و باید بگم که وجه چک حامل بود
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

هزینه تنظیم شکواییه دویست و پنجاه هزار تومان است در صورت تمایل اعلام نمایید

-->