• پرسش حقوقی
  • باسلام وخسته نباشید.شخصی شغلش خریدوفروش اجناس کلکسیونی(تمبر.اسکناس.سکه و..)دوره پهلوی بوده که داخل سایت دیواراگهی میگذاشت ومیفروخت وتلگرام هم کانال داشت.پسربچه ای تقریبا15ساله ازاین شخص شروع میکنه بصورت خورد خورد جنس خریدکنه واین مشتری بافروشنده دوست ورفیق شده وبه فروشنده میگوید پدرمن داخل دادگاه است و...تا اینکه این پسربچه نزدیک20میلیون جنس طی چندماه از فروشنده جنس خریداری میکند که حتی زمانی هم که پول نداشت به ایشان 3تا سکه ربع بهارازادی داده وبجای ان اجناس کلکسیونی خرید کرده این رابطه صمیمی این 2نفرجوری شده که پسر15ساله با این پسرتقریبا30ساله در دنیای مجازی ومسج بهم دیگه میگفتند دوستت دارم و صحبت های جنسی وفوش اما هیچ گونه عملیاتی دردنیای واقعی صورت نمیگیره.تا اینکه معلوم نبود پسربچه پول از کجا می اورده و پدرش فهمیده ومیاد ازدست فروشنده به عنوان کلاهبرداری ومنافی عفت شکایت میکند ولی طی پارتی بازی درخیابان توسط ماموراگهی دستگیرمیکنند فرد رو وچندروزی تحت نظر دراگاهی بود وچند روزی هم درزندان کلا10روز.اکنون با سند ازاد میباشد این شخص.طی بازجویی های خودش هم قبوب نکرده که کلاهبرادری هست بلکه اعلام کرده خریو وفروش اجناس بصورت توافقی بوده واگرپیام بی ادبی رد وبدل شده بخاطر مشکل روحی وروانی میباشد که شخص داشته وشکست عشقی خورده وخانواده خودش را ازدست داره ومشکلات روحی که داره و تقاضای بخشش کرده.درصورتیکه که مصداق کلاهبرداری انجام نشده دربازرپرسی هم به بازپرس گفته کلاهبردارنیستم بازپرس هم ازش پرسش کرده چگونه میخواهی رضایت شاکی را بگیری که متهم هم گفته اجناس منو بیاره پولش رو بگیره.فعلا ازاد هست متهم تا جلسه دادگاه.ایا این خرید وفروش که مجاز هست وجرم هم نیست چون اجناس کلکسیونی هست وقیمت ثابت نداره و توافقی هست ایا متهم خوب دفاع کرده؟وایا امکان قرارمنع تعقیب درخصوص اتهام کلاهبرداری وجود داره؟درخصوص مورو منافی عفت هم احتمالا جریمه نقدی میباشد.ممنون خواهد شد پاسخگو باشید
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام با اين وضعيت حتما وكيل بگيريد چون به اين سادگي نميشه گفت منع تعقيب ميخوره و دشوار هست منافي عفت هم جنبه حق الناسي ورهم حق الهي داره و شلاق داره و حبس

-->