• اظهار نامه
  • متن اظهارنامه مطالبه هزینه های مشترک ساختمان از مالک
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->