• استرداد جهیزیه و به اجرا گذاشتن مهریه
  • میخواستم بپرسم زوجه جهیزیه اش رو میتونه بدون اجازه و اطلاع همسرش از خونه مشترک خارج کنه؟ و اینکه به اجرا گذاشتن مهریه چقد طول میکشه که نتیجه بده و هزینه اش چقدره؟
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. جهیزیه را خارج کردن از منزل شوهر به خودی خود مشکل قانونی ندارد اما اگر له این معناست که شما ترک کنزل همسر می کنید عدم تمکین شماست و ناشزه محسوب میشوید مگر زندگی با همسر خطر جانی برای شما داشته باشد. اگر بتوانید مالی از شوهرتان معرفی کنید میتوانید یکی دوماهه توقیف کنید مهریه تان را از اموال ایشان و الا پروسه زمانبریست

-->