• زمینخواری ملک اداری عمدا از شخصی
  • سلام بیست و چند سال پیش زمین کشاورزی مشاعی باتفکیک در نقشه هزار متری واقع در روستای جمعاب کیلو متر 5 چناران از دفتر تعاونی مسکن رانندگان مشهدخریداری کردیم چند سالی تحویل ندادند تا کمیته امداد مرکز مشهد آنهارا بنفع خود تصرف کرده و ب دادگاه مرکزی انقلاب اسلامی خراسان رضوی بعنوان منازل سازمانی کارکنان خود دادگاه فروخت و ماموندیم و سند سیم و سرب یک زمین هزار متری لطف کرده راهنمایی فرمایید ک ما برای دادخواست بکجا میتونیم مراجعه کنیم ک ب ملکمون دست پیدا کنیم بسیار متشکریم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام باید مدارک تون رو ارسال کنید تا بررسی بشه.

-->