• مطالبه خسارات ناشی از تصادف از تاریخ وقوع تا تاریخ پرداخت
  • درتاریخ 1395/11/13باوانت آریسانم درحال رانندگی بودم ساعت 12شب که ناگهان یک خودروی سواری 207با سرعت بالاضمن انحراف به چپ وسبقت غیرمجازاز وسیله نقلیه ای که در جلویش در حرکت بود به صورت روبرو با ماشین بنده برخورد کرد وباعث مصدوم شدن اینجانب از نواحی دست وپاها ودنده ها وبیضه وکمر وگوش ودندان شده وهمچنین ماشین بنده نیز داغون ومچاله شده و قابل استفاده ام نیست لطفا تقاضای همکاری دارم ضمنا راننده 207طبق کروکی ونظر پلیس راهور مربوطه مقصر صددرصدمیباشد که خود راننده نیز اقرار دارد.. لذا جهت مطالبه خسارات لطفا کمکم کنیدتا طرح دعوی کنم ممنونم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام.باپرداخت مبلغ میین شده وارسال مدارکتان مسلما می توانید خسارات را دریافت کنید

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

برای شما پس از واریز شکواییه تنظیم ارسال میشود.پس از واریز نمودن لطفا ازطریق تلگرام بنده مدارک را ارسال نمایید.

-->