• اجرت المثل زمین های زارعی
  • باسلام پدر بزرگم (صفدرعلی صفویه) در سال 1364 فوت کرده.تو این مدت زمین های زارعی دست داییم علی صفویه بوده از سال 1370 تا 1394.از این مدت به مدت 4 سال زمین دست داییم عشقعلی بود گندم کاشته.که علی صفویه نزدیک به 23 سال زمین های زارعی دستش بوده واجاره داده.در ضمن در سال 1394 بابت گرفتن ارثیه اقدام شد که بعد سه سال 9713زمین ها تقسیم شد. الان میشه بابت این مدت زمین های زارعی دستش بود شکایت کرد. لازم به ذکر کل زمین ها زارعی دست علی صفویه بوده بعد فوت صفدرعلی صفویه 1394
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. اگر دادخواس لازم دارید هزینه تنظیم ان پانصد هزار تومان می باشد

-->