• قرارداد ساعتی
  • این قرارداد مربوط به همکاری به صورت پاره وقت با یک کارشناس برنامه نویسی می باشد . خواهشمند است کلیه نکات کهک اخلاقی و تعهد در آن ذکر گررد حقوق به صورت ساعتی در پایان ماه محاسبه خواهد شد.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام با توجه به تخصص کاری من در زمینه دعاوی کارگر و کارفرما میتوانم چنین قراردادی برای شما تنظیم کنم در صورت تمایل اعلامبفرمایید

-->