• لايحه دفاعيه جهت رد ادعاى اعسار
  • سند زمينى كه توقيف كردم و كارشناسى شده كع در حال حاضر رفته واسه مزايده و قيمتش چندين برابر طلب من است.
1400/07/01

سلام خوب همین کفایته و نیاز به لایحه نداره با اثبات کارشناسی زمین طلب شما وصول میشه

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->