• عریضه طلاق
  • اینجانب ربابه بوجار بعنوان داور اعلام می کنم که خانم مریم خیری حسن آباد نمی توانند با آقای مهدی کیومرثی تبریزی مقدم زندگی مشترک خود را ادامه بدهند
1400/07/01

سلام اگر طلاق از نوع توافقی است باید به دفتر خدمات قضایی رجوع و زوجین همزمان دادخواست خود را ثبت کنند که متن پیش نوشته همدر این دفاتر موجود است

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->