• قراردادکار
  • باسلام لطفامتن قراردادی رامی خواستم که یک آژانس مسافرتی بایک نفرنیروی کاردرفرودگاه می بنددوازایشان می خواهدمسافرین ورودی وخروجی ان آژانس مسافرتی را پشتیبانی کرده (راهنمائی جهت خروج ازفرودگاه وسوارشدن به سرویس هاجهت انتقال به هتلهاوراهنمائی جهت کارت پروازگرفتن مسافرین خروجی )وحتی بلیطهای پروازی آن آژانس رابه فروش برساندکه درهفته طی دو روز درهفته وحدوداهربارطی سه ساعت انجام می گردد.ضمنابیمه ازطرف فرودگاه هم برای ایشان ردمی شود.متشکرم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

لطفا شماره تلفن خود را در سایت بگذارید تا با شما تماس گرفته شود. سپاس

1400/07/01

با درود جناب رستمی عزیز برای انجام مشاوره خود به پروفایل آقای دکتر صالحی مراجعه کنید. آدرس:http://datikan.com/directory/view/id:117110

-->