• سلام
  • درخواست تدوین — دادخواست اعاده دادرسی حقوقی روی حکم قطعیت یافته شوری ۲- تنظیم دادخواست حقپقی ورود شخص ثالث درحکم قطعیت یافته ۳-تنظیم یک لایحه تجدیدنظرخواهی روی حکم دادگاه حقوقی بدوی - البته مستندات اینجانب مصدق ومتقن وخالی از هرگونه ابهام دلالت بر موضوعات درخواستی دارند چون تعداد برگ مستندات زیاد میباشد امکارارسال تصویرانها با اپلود فایل مشکل است لطفا یک شماره روی تلگرام یا وات ساپ ارسال تا درخصوص موضوعات تنظیم متون درخواستی تفصیلا ومشرحا خدمتون تقدیم نمایم تشکر 09131481643 صفا
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. جهت تنظیم دادخواست های مورد نیاز می توانید با شماره اینجانب09207200272 تماس بگیرید و مدارک خود را از این طریق ارسال نمایید. روئین تن

-->