• مطالبه خسارت وارده به اتومبیل وخسارت خواب ماشین
  • درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارت بابت اسیب رساندن به اتومبیل ومنفک کردن قطعات باارزش گیربکس خود روی که برای سرویس وتعویض فیلتر ونیم کیت لاستیکی به تحویل داده شده.وخسارت ان از پنجاه میلیون تومان بشتر است با جلب نظر کارشناس خبره دادگستری.
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام اگر برای ادعاهایی که عنوان کردید مدارک کافی دارید دادخواست مطالبه خسارت تنظیم و از طریق دادگاه پیگیری میکنیم

-->