• استرداد لاشه چک
  • اینجانب انسیه رشیدی در سال 92 تقاضای خرید یک دستگاه لب تاب از شرکت کرسی رایانه به نمایندگی امیرمرادی به مبلغ 1500000تومان نمودم که درقبال آن چک شماره 962126 بعنوان ضمانت و چک شماره 962130 به مبلغ 4650000 ریال به عنوان پیش پرداخت گردید و مقررشد الباقی به مبلغ 150000 تومان بابت اقساط پرداخت گردد و دوفقره چک بعنوان ضمانت که هرکدام مبلغ یک میلیون و پانصدهزارتومان تحویل گردیدکه درتاریخ 20/12/92 لب تاب مورد درخواست پس از سه ماه تحویل اینجانب شد ولیکن به لحاظ مشکل فنی موجود پس از یک هفته تحویل شرکت شده و مبالغ پرداختی عودت گردیدولیکن متاسفانه تاکنون از استرداد چکهای ضمانتی خودداری شده است متعاقب عودت لب تاب خریداری شده اینجانبه تقاضای خرید لب تاب و گوشی همراه و ال ای دی از شرکت را درهمان مقطع نمودم که شرکت اعلام داشت بابت خرید اقلام مذکور یک فقره چک به مبلغ 100/000/000 میلیون ریال بابت ضمانت تحویل نمایم که چک شماره 962127 عهده بانک سپه متعلق به اینجانبه به شرکت تحویل گردید ولیکن متاسفانه اقلام مورد تقاضای اینجانبه به هیچ عنوان تقدیم نگردید وچکهای مذکور همچنان دراختیار شرکت می باشد نظر به اینکه اقلام مورد تقاضای اینجانبه تحویل نگردیده و هیچ گونه قراردادی بین اینجانب و شرکت مذکور بابت خرید انجام نشده لذا از طریق اظهارنامه ای که فرستادم طرح دعوی وشکایت خود رامبنی براسترداد لاشه چک می نمایم و بعلت اینکه درخصوص برگشت چک از سوی بانک سابقه چندین ساله و نیز خسارات ناشی از این عمل متوجه بنده و خانواده ام شده و برای انجام حقوقی دچار ضررو زیان فراوان شده ام و چندین بار با تماس از سوی افراد مختلف و تهدید و فحاشی به خواهر شهید ضمن شکایت ازشرکت نامبرده تمامی هزینه های دادرسی و وکیل و ضررو زیان ناشی از استرداد لاشه چک را خواستارم .
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود. ضمنا در صورت تهیه سند مبلغ مذکور کسر می شود.

-->