• درخواست اجرای دستور عفو از طرف دادگاه به زندان
  • با سلام احتراما به استحضار میرساند که برادرم در سال 90 بجرم حمل مواد مخدر محکوم به ده سال حبس و30 ملیون جزای نقدی شد و در سال 91 و سال 92وهمچنین سال 93 مشمول عفو رهبری گردید و به زندان هم هر سه عفو اعلام شد ولی متاسفانه اجرای احکام زندان عنوان میکند که هر زندانی فقط یک بار میتواند از عفو استفاده نماید در صورتی که این مغایر با دستور عمل عفوهای ذکر شده میباشد
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام جناب زارع راهكار دارد ولي توضيحات بيشتري لازم است تماس ميتوانيد بگيريد جهت همكاري در صورت تمايل

-->