• شکایت در مورد فروش اموال به غیر و جعل امضا و اثر انگشت در دفتر اسناد رسمی
  • با سلام اینجانب مالک یک خودرو سواری پراید بودم که دارای مالکیت و دارای سند وکالت فروش از مالک قبلی ماشین داشتم که بعد از مدت کوتاهی تصمیم به فروش خودرو کردم. در آن زمان یک دوست صمیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی که به عنوان دفتریار در آن دفتر خانه مشغول به کار بود, داشتم. بعد از اطلاع دفتر یار دفترخانه مذکور(همان دوست صمیمی اشاره شده) از قصد اینجانب برای فروش ماشین ، اضحار داشت که برای اینجانب انجام کارهای فروش را در دفتر اسناد رسمی که در آن شاغل است را انجام خواهد داد و اینجانب خودرو و تمام مدارک ماشین را در اختیار دفتریار دفتر اسناد رسمی قرار دادم، حال با گذشت مدت زیادی از آن زمان ,دوست مثلا صمیمی و دفتر یار آن دفترحانه انکار تمامی اتفاقات است. تنها اطلاع اینجانب این است که خودرو فروخته شده و به جای اینجانب امضا و اثر انگشت در آن دفترخانه زده شده و سند و ماشین به غیر انتقال داده شده. تنها مدرک محکم نسبت به این ادعا وجود و ثبت سند به اسم و شماره ملی اینجانب به عنوان فروشنده یا موکل در سیستم سازمان ثبت می باشد که اینجانب در انتقال آن دخالت و اطلاعی نداشته ام..لذا در خواست رسیدگی به حق و حقوق خود را از دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی درام.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. هزینه تنظیم شکواییه سیصد و پنجاه هزار تومان می باشد و سه روز پس از پرداخت تحویل می گردد.در صورت تمایل اعلام فرمایید.

-->