• باطل شدن معامله.وعزل وکالتنامه بلاعزل
  • سلام. اینجانب یه جواز کسب نانوایی داشتم 4ماه قبل به مبلغ 4میلیون فروختمش.یه قولنامه بین خودمان نوشتیم.ولی مبلغ خرید وفروش در قولنامه ذکر نشده.دومأوکالت بلاعزل بهش دادم.از صنف بهم گیر دادن که خرید وفروش جواز کسب غیر قانونی میباشد.ونامه هم زدن که غیر قانونی میباشد لذا نمیدادنم به کجا باید دادخواست داد.(شورا.یا دادگاه.)چطوری وکالت.وقولنامه را باطل کنم.لطفا اگه میشه راهنمایی .ونوشتن دادخواست کمکم کنید
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. می توانید جهت مشاوره و تنظیم دادخواست با شماره 09207200272 تماس بگیرید. هزینه چهارصد هزار تومان می باشد.

-->