• سوء استفاده مالی مدیر عامل به نفع خود و پدر و عمو
  • با سلام بنده ۱۷.۵ درصد از سهام شرکت سهامی خاص را دارم و الباقی متعلق به دو برادر میباشد و پسر بادر بزرگتر نیز مدیر عامل است . ایشان بدون اطلاع بنده مبالغی را به حساب ان دو واریز کرده است و همچنین با توجه به مقیم بودن بیشر سال ان دو نفر در خارج از کشور هر ماه حقوق به حساب ایشان واریز نموده است . به لحاظ قانونی بنده عضو هیئت مدیره هستم ولی از هرگونه امضا اسناد خودداری میکنم و یکبار استعفا داده ام ولی این امر ثبت نشده است. چگونه شکایت خود را مطرح کنم و جرم ایشان چیست ؟
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام جناب ميرزايي در خصوص اينكه تخلف صورت گرفته از جانب شركاي شركت ظاهرا محرز هست ولي جهت اينكه شما بر عليه شركاء مي توانيد طرح دعوي نماييد اولا اساسنامه شركت و حدود اختيارات و سهم الشركه مي بايست بررسي شود و ثانيا طرح دعوي در خصوص شركت و شركاء مي بايست با درايت و بررسي خاص صورت بگيرد و گرنه طرح دعوي اگر ناشيانه و بي دقت صورت پذيرد ممكن ايت به نفع شما نباشد به عقيده بنده اياسنامه بايد توسط يك وكيل دادگستري بررسي شود و بعد با شنيدن اظهارات شما که باید مفصل بیان گردد طرح دعوی مناسب نمود به هر حال از هر گونه طرح دعوی بدون بهره گرفتن وکیل خوداری نمایید

-->