• مزاحمت
  • سلام در تقسیم زمین کشاورزی یکی از ورثه بعد تقسیم و مشخص کردن سهم هرکس ایجاد مزاحمت می کند متن شکایت از ایشان ارسال فرمائید با تشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام جناب چراغي هزينه شكواييه سيصد هزار تومان است پس از پرداخت توسط وات ساپ شكواييه ارسال مي شود

-->