• قرارداد ضمان
  • یک قرارداد سه طرفه بین ضامن به نام سغبا (سامانه غرفه سازان برتر ایران) سایت www.saghba.ir غرفه ساز مشارکت کننده سغبا گارانتی میکند یا متعد میشود که غرفه ساز کار را درس اجراکند(این کار شامل فروش تجهیزات و مصالح مصرفی و ساخت غرفه میباشد.) مفاد قرارداد ضمان: 1- مشارکت کننده متعهد می شود 50% مبلغ قرارداد را به صورت پیش پرداخت به غرفه ساز تحویل دهد. 2- مشارکت کننده متعهد می شود 45% از مبلغ قرارداد را به صورت امانی نزد سغبا تحویل دهد. 3- مشارکت کننده متعهد می شود 5% از مبلغ قرارداد را به سغبا پرداخت کند. 3- سغبا متعهد می شود بعد از اتمام و ساخت غرفه در صورت رضایت داشتن از مشارکت کننده، 45% از مبلغ قرارداد را به غرفه ساز پرداخت کند.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دوست گرامي قرارداد درخواستي در سطح تخصصي و مستلزم بررسي و صرف وقت جهت درج نكات و مفاهيم حقوقي است لذا هزينه تنظيم ٦٠٠هزار تومان مي باشد در صورت تمايل تماس بگيريد

-->