• احداث دیوار
  • احداث دیوار در اطراف یکقطعه زمین به ابعاد 18متردر62متردر21متردر62متراز پی به عمق 80 سانتی متر با بتن و سنگ لاشه و از پی تارتفاع 2/5متر با سیمان و بلوک . شروط معامله:کلیه مصالح از طرف کارفرما و کلیه امور اجرا (بنایی ،کارگر، نگهبانی و ...)به عهده پیمانکار می باشد قیمت تمام شده کار مبلغ 70000000ریال معادل 7میلیون تومان می باشد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سوال واضح نیست. تنظیم قرارداد مد نظر است؟

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->