• مطالبه اجور معوقه اجاره واحد مسکونی
  • مستاجر دو ماه پس از استقرار در واحد اجاره ای با اعلام تلفنی مبنی بر اینکه واحد مورد نیازشان نیست واحد را تخلیه و کلید آنرا در دفتر املاک جهت جایگزینی مستاجر جدید به امانت گذاشته است و از آن تاریخ تا کنون مدت شش ماه است که اجاره ای پرداخت نکرده است
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

با سلام دادخواست مطالبه اجاره معوقه مي بايست مطرح گردد در صورت تمايل از طريق وات ساپ اعلام نماييد جهت تنظيم دادخواست ومشاوره

-->