• نشراکاذیب
  • بنده داروسازهستم آقایی اومدن داروخانه شروع به سرو صدا وتوهین کردن به گران فروشی داروخانه شلوغ بود کارمندها حضورداشتن هرچه تلاش کردم فاکتورخریدنشون بدم اصلانگاه نکردن توی کانالهای شهر پخش کردن که گران فروشی کردیم مدرک هم فیلم دوربین داروخانه وپیامها موجود
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با عرض سلام خدمت خانم دكتر با عنايت به اكاذيب مطرح شده توسط اين شخص عليه شما وًاحتمال ورود خسارات مادي و معنوي كه وجود خواهد داشت كه پيامد اين بازتاب خواهد بود به نظر بنده شكايت كيفري عليه ايشان مطرح نمايييد و با توجه به حساسسيت موضوع كه حتي بازتاب وسيعي در پي خواهد داشت حتما از يك وكيل جهت همراهي در اين خصوص استفاده نماييد در صورت تمايل حاضر به همكاري خواهم بود جهت طرح و تنظيم شكواييه مي توانيد از طريق وات ساپ جهت تسريع در مكاتبات با بنده در تماس باشيد با تشكر قنبري ٠٩١٧١٤١١٣٢٧

-->