• کلاهبرداری با عابربانک
  • اینجانب حسین عابدینی مورد کلاهبرداری با عابربانک قرار گرفته ام. مبلغ کلاهبرداری۵۹۹۰۸۱۳ ریال می باشد. و شماره همراه تماس گیرنده ۰۹۲۱۷۴۱۸۸۴۰و شماره کارت مقصد۵۰۲۲۲۹۱۰۸۲۰۸۲۹۵۷ بنام سحررحیمی در بانک پاسارگاد می باشد .
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

با سلام هزینه تنظیم شکواییه صدو پنجاه هزار تومان می باشد و ظرف سه روز پس از پرداخت برایتان ارسال می گردد.

-->