• مطالبه وجه
  • من يک دوربين نيکون 3400 در برنامه ديوار براي فروش به مبلغ 39500000 ريال گذاشتم يک مشتري برايش امد و مبلغ 24800000 ريال کارت به کارت پرداخت کرد و قرار شد بقيه پول را به صورت نقدي بدهد خريدار مبلق 4000000 ريال داد و 10700000 ماند و نداد بين من و خريدار قراردادي نبود و من از خريدار يک رسيد و يک شماره تماس به شماره 09373390164 دارم از شما ممنون مي شوم دادخواستي برايم تنظيم کنيد.
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

با سلام هزینه تنظیم شکواییه صد و پنجاه هزار تومان می باشد و سه روز پس از واریز ارسال می گردد.

-->