• شرح شکایت
  • اعتراض به رای اخراج صادره ازهیات تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام. روز بخیر. هزینه تنظیم دادخواست هفتصد هطار تئمان هست که پس از پرداخت ظرف یک هفته برایتان ارسال می گردد. در صورت تمایل اعلام نمایید.

-->