• مطالبه حقوق معوقه بازنشستگی ازسازمان بازنشستگی نیروهای مسلح
  • با سلام اینجانب در تاریخ 1369/6/14 طبق گواهی بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح بازنشسته گردیده ام ولی اولین حقوق دریافتی بنده تاریخ 1388/5/27 می باشد که از زمان بازشستگی تا زمان اولین دریافت حقوقی دریافت ننموده ام و طی این سالها سازمان به بهانه هایی از پرداخت حقوق معوقه ،از تاریخ بازنشستگی لغایت زمان دریافت اولین حقوق خودداری می نماید
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام. باید کلیه مدارک مربوطه را بفرستید هزینه تنظیم دادخواست پانصد هزار تومان می باشد و دادخواست ظرف پنج روز پس از پرداخت تحویل می گردد. در صورت تمایل اعلام نمایید.

-->