• نمونه لایحه مطالبه خسارت از شرکت های پیمانکاری
  • باسلام احتراماً با شرکتی قرارداد پیمانکاری منعقد گردیده پیمانکار پروژه به اتمام نرسانده در سال 96 طی صورتجلسه به ایشان زمان داده میشود تا پروژه را تکمیل نماید که با گذشت حدود دوسالاقدامی از سوی شرکت انجان نگردیده است و نسبت به طرح دادخواست با خواسته مطالبه خسارت مطرح گردید و با تامین دلیل صوت گرفته نیزپروژه به پیمانکار دیگر سپرده شد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام سوال اصلی چیست؟ در حال حاضر پرونده در چه مرحله ای می باشد؟

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->