• لایحه برای تجدید نظر
  • مشارکت بنده توفیق فربعلانی به عنوان مدیرعامل شرکت ارین ابزاردقیق اروند با اقای عبدالحسین فرهانیان طی یک قراداد که بصورت دستی خودمان تهیه کردیم و بنده دو فقره چک هر کدام دو میلیارد ریال جهت ضمانت سرمایه گداری تحویل دادم پس از مدتی اعلام کردند که تمایل دارم مبلغ را به ۷میلیارد ریال افزایش دهم چک را بدهید و مثل اول مبلع را طی چند ماه واریز میکنم چک را با توجه به اعتمادی که داشتیم تحویل دادیم و پس از مدتی برگشت زد و شکایت کرد اشتباه ما بدلیل عدم اشنایی با قوانین چک حامل تحویل دادم ولی تاریخ نزدم در صورتی که از بانک استعلام واریزهای ایشان و واریزهای خودمان را طی یک فایل به قاضی ارائه دادم و گفتم که محاسبه بفرمائید اگه بدهکار باشیم درحد ۵۰ میلیون تومان این رفته مبلع کل چک رو برگشت کرده ولی توجه نکردند و گفتند کیفری شده و پس از مدتی محکوم به دوسال حبس تعریزی شدم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام چك چون سند تجارى محسوب مى شود صرف صدور چك دليل بدهكار بودن صادر كننده آن است و با توجه به شرايطى كه شما چك را صادر كرديد متاسفانه كيفرى مى باشد مگر اين كه بتوانيد إثبات كنيد كه براى ضمانت سرمايه گذارى داده ايد

-->