• عنوانش نمیدانم
  • شخصی یک ماشین طبق قولنامه بنگاهی سال گذشته خریداری میکنه و ثمن معامله رو کامل پرداخت میکنه توی قولنامه ذکر میشه 10 روز بعد انتقال سند انجام میشه..ماشین بدون مدارک تحویل میگیره بعد هرچی تماس میگیره با فروشنده برای انتقال سند ایشون ب بهانه اینکه ماشین گرون شده و باید مبلغ دیگه پول ب من بدی حاضر ب انتقال نمیشه.بعدشم فروشنده برای تحت فشار گذاشتن و باج گرفتن از خریدار شکایت فک پلاک میذاره روی ماشین و ماشین رو توقیف میکنه.. خریدار مراجعه میکنه ب شورای حل اختلاف و الزام به تنظیم سند میده رای ب نفعش صادر میشه درمرحله اجرا وقتی با نامه شورا مراجعه میکنه برای رفع توقیف از ماشین متوجه میشه که فروشنده رفته ماشین از پارکینگ خارج کرده برده..چون برگ سبز و مدارک ماشین بنامش بوده.. سوال اول:چ عناوین اتهامی برای ایشون صدق میکنه؟؟ سوال دوم: اقدامات موثر برای این پرونده چیه؟
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

عنوان اتهامی با توجه به این که مالکیت این خودرو با قولنامه منتقل شده است ربودن مال است که در ماده 655 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده است، ابتدا برای شکایت تحت این عنوان به دادسرا مراجعه کنید، و برای تنظیم سند بعد از استنکاف مالک از تنظیم سند برای تنظیم سند به اجرای احکام مراجعه کنید؟ با تشکر از سوال شما با توجه به پیچیدکی، سوال شما را در کانال تلگرام موسسه منتشر خواهیم کرد تا دیگران هم از آن استفاده کنند آدرس کانال @datikannews

-->