• كالاي قاچاق مشروط
  • با سلام ميخواستم بدانم اگر كسي بدون اينكه بداند كالايي قاچاق است ان را حمل نمايد و توسط عوامل انتظامي خودرو توقيف شود و در جريان پرونده كسي كه وسايلها رو به راننده داده جهت حمل خود اعتراف نمايد كه راننده در جريان نبوده كه اقلام قاچاق بودند و در دادگاه تعزيرات اعتراف نمايد كه من وسايلها رو به راننده داده ام . پرونده چطور ميشود تكليف مالكت خودرو چيست
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام ، با توجه به اینکه شما اظهار کرده اید که کالا و و سایل متعلق به شما نبوده و شما اطلاعی از قاچاق بودن وسایل نداشته اید و مالک وسایل نیز اعتراف کرده که وسایل متعلق به اوست و شما از قاچاق بودن آنها بی اطلاع بوده اید ، لذا اتهامی متوجه شما نمی باشد و جریمه خودرو نیز در صورت اثبات بی گناهی شما توسط مالک وسایل قاچاق پرداخت می گردد و خودرو نیز به شما مسترد می گردد .

-->