• لایحه دفاعیه تجدید نظر
  • لایحه دفاعیه در اعتراض به رای دادگاه مبنی بر الزام زوج به طلاق بعلت داشتن اعتیاد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

باسلام لطفا اصل لایحه خود کلیه مستندات من الجمله کپی نکاحنامه از تمام صفحات و همچنین مدرک دال بر اعتیاد زوج را از طریق تلگرام ارسال وپس از پرداخت منتظر باشید تاظرف مدت24 ساعت مطالعه برایتان لایحه حرفه ایی تهیه و ارسال گردد.

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

بدلیل 3پشت سرهم سوال بدون اجابت مداک تقدیمی و پرداخت هزینه بسته شد!

-->