• ابطال قرارداد سوری، ابطال اجراییه، تقاضای کارشناس
  • باسلام احتراما اینجانب در سال 1393 از بانک سامان تسهیلاتی دریافت نمودم، قراردادی که بانک منقد شده است به صورت سفید امضا و بدون بررسی اهلیت و ضمنا به صورت ربوی بوده است. تقاضا دارم ضمن ابطال آن قرارداد، نسبت به تعیین کارشناس جهت بدهی اینجانب به بانک سامان، و ابطال اجراییه دستور فرمایید. باتشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام وقت شما بخیر به طور مشخص خواسته خود را اعلام فرمایید

-->