• درخواست دادخواست
  • با سلام من یک قرارداد دریافت وام با شخصی امضاء کردم که قرا بود در 15 روز کاری وامی از بانک تجارت دریافت کند وبعد از دریافت وام به صورت نصف - نصف تقسیم و اقساط آن هم تقسیم شوداما با گذشت 70روز هی امروز و فردا میکنه و در آخرین بار بهم گفت که وام گرفتم چند روزی بهم فرصت بده من یکبار اظهار نامه پر کردم براشون ارسال شد اما میگه بهم فرصت بده وام دریافت کردم از این صحبت ها و در زمان انجام قرارداد مبلغ 10.000.000 ریال چندروزی بعد مبلغ 2.000.000 ریال بابت بیماری همسرشان و چند وقت بعد هم مبلغ 2.500.000 ریال بابت اینکه باید مبلغی به رئیس بان شیرینی میدادن از من دریافت کردن تو تلگرام یکی از خط های موبایلشون که پیام دادم منکر این شدن که طرف شخص مدنظر بنده هستند و همکارشان هستند و به این بهانه به من بدزبانی هم کردن و بابت این قرار داد که من پول وام را برای اجاره منزل میخواستم متظرر شدم حالا میخوام دادخواست بدم که الزام به انجام قرارداد و دريافت ضررو زیان کنم
1400/07/01

فایل ضمیمه

-->