• لایحه دفاعیه تجدید نظر
  • لایحه اعتراض به رای دادگاه به دادنامه 9509970243501866 که به علت اعتیاد زوج و ندادن نفقه و ضرب و جرح دادگاه رای به طلاق از طرف زوجه را داده که کاملا کذب و دروغ میباشد اینجانب اصلا در این جلسه حضور نداشتم و هیچ ابلاغی مبنی بر حضور من در این دادکاه برای رای به بنده نشده وحتی من قاضی پرونده را تاکنون ندیده ام و با وجود درخواست مکرر بنده نسبت به معرفی اینجانب به مراکز پزشکی زیصلاح برای اثبات عدم اعتیاد خودم هیچگونه اعزام یا معرفی من به مراکز مربوطه صورت نگرفته و رئیس دادگاه با مستندات بی اساس مرا محکوم نموده است
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

کاربر گرامی باید کلیه مدارک و ابلاغنامه ومدرک عدم اعتیاد رابا هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود.

1400/07/01

باید به محضر جنابعالی برسانم که طی حدود10 سال زندگی مشترک بنده هیچگونه ضرب و جرح وحتی مشاجره لفظی هم با خانمم نداشته ام و این نامه پزشکی قانونی که تهیه کرده اند بنده هیچ اطاعی از ان ندارم و کاملا کذب میباشد یعنی بنده باعث این صدمات نبودم

1400/07/01

باید به محضر جنابعالی برسانم که طی حدود10 سال زندگی مشترک بنده هیچگونه ضرب و جرح وحتی مشاجره لفظی هم با خانمم نداشته ام و این نامه پزشکی قانونی که تهیه کرده اند بنده هیچ اطاعی از ان ندارم و کاملا کذب میباشد یعنی بنده باعث این صدمات نبودم

1400/07/01

باید به محضر جنابعالی برسانم که طی حدود10 سال زندگی مشترک بنده هیچگونه ضرب و جرح وحتی مشاجره لفظی هم با خانمم نداشته ام و این نامه پزشکی قانونی که تهیه کرده اند بنده هیچ اطاعی از ان ندارم و کاملا کذب میباشد یعنی بنده باعث این صدمات نبودم

1400/07/01

تازمانیکه پرداخت انجام نشود وکلیه مدارک بوسیله تلگرام ارسال نگردد تا باتوضیح شنا مدنظرقرارنگیرد امکان پاسخ وجود ندارد.لطفافقط یکبار سوال خود را مطرح نمایید.

-->