• شکایت مانع کسب شدن
  • اینجانب مستاجرین 3 باب مغازه هستیم به مدت 10ده سال.کرایه مغازه همیشه سره وقت پرداخت کردم.کرایه هرسال2برابر میکند ولی به هیچ وجه قرارداد نمیبندد.چندبار گفتم قراردارد ببندید ولی صاحب مغازه قبول نکرد ودرجواب میگویدخواستی بشینید ولی قراردادنمیبندم.لذا اینبار امده و گفته تخلیه کنیدبدون امتیاز و سرقفلی.درضمن اول که مغازه تحویل گرفتم درآن خیابان چندتا مغازه کسب بیشترنبودولی الان شلوغ شده ومغازههای زیادی بازشده و راه افتاده. حالا هرروز میاد جلوی مغازه و داد و فریاد میزند که تخلیه کنید همراه با فحشهای زشت اگربرایتان مقدور است راهنمایی کنید یا شکواییه ای برایم تنظیم کنید. با تقدیم احترام.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

درود لطفا کمی منتطر باشید. سپاس

-->