• اعتراض به قرار منع تعقیب تصرف عدوانی
  • سلام با توجه به این که تمام مدارک واسناد مالکیت در پرونده ماله اینجانب شاکی میباشد وقرار متهم به تصرف حال وکلید ملک رد دست متهم است وهیچ سند مالکیتی اراعه نکرده وبه ضرب وجرح اینجانب قرار جلب دادرسی صادرشده ومتهم اقرار کرده که ازینجانب برای بردن لوله اهنی در ملک رفته بودم که او ممانعت میکند وبامن درگیرشده وسیلی به صورت من زده و پدر خانم خود را نیزاقرار کرده که با اینجانب درگیر بوده و او اماده جدا ساخته ثابت کننده است که متصرفان تعداد بیشتر از یک نفر هستند واینجانب سرم با قمه بریده شد و27بخیه خورد و ثابت کننده این است که متصرفان باسلاح سرد بوده اند مدرک دیگر گزارش مامورین کلانتری که ملک در تصرف متهم است وحال نیز دست متهم میباشد وهیچ مدرک مالکیتی دردست ندارد چگونه منع تعقیب تصرف عدوانی خورده است
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با عرض سلام و وقت بخیر. با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط جنابعالی، به عنوان راه حل در وضعیت فعلی موارد ذیل را متذکر می گردم: 1-با وجود نظر دادسرا، اعتراض به قرار منع تعقیب انجام شود تا علاوه بر دادسرا، دادگاه نیز مجددا به ادعای شما رسیدگی کند. دادسرا مرجع تحقیقات مقدماتی است نه صدور حکم. 2-در صورتی که انتقال سهم برادر شما با سند رسمی انجام شده باشد، باید در دادگاه حقوقی دعوای "خلع ید (غصب)" طرح نمود. در صورتی که انتقال سهم با سند عادی انجام شده باشد، باید دعوای "اثبات مالکیت" طرح نمود. در هر صورت باید به دادگاه حقوقی مراجعه نمود. همزمان یا پس از طرح دعوای حقوقی به عنوان اقدامی فوری می توان از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نمود تا ملک توقیف و موقتا از آن رفع تصرف گردد. 3-با توجه به جمله آخر مذکور در نامه پیشین با عنوان (تصرف عدوانی) که عنوان نمودید "در ضمن تمام اسناد ومدارک مالکیت به نفع من ومالک ان رادر دادگاه دیگرحقوقی مرا معلوم ساخته" با این که جمله صریح نیست اما اگر منظور این است که حکم دادگاه در خصوص مالکیت خود دارید و برادرتان را محکوم نمودید، عمل برادر شما با این که عنوان تصرف عدوانی نداشته اما در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم تلقی شده است (ماده 693 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) و می توان نسبت به آن شکایت کیفری نمود. 4-در هر صورت دقیق ترین مشاوره ها پس از رویت کلیه اسناد و مدارک موکلین محترم انجام خواهد شد.

-->