• درخواست خسارت ازموجر
  • یک باب مغازه درسال1386 رآ کرایه کردم که صاحب مغازه به هیچ عنوان قراردادنبست و وقتی مغازه تحویلم داد به اندازه یک متر در سی سانتیمتر یک سوراخ که به مغازه کناری که نانوایی بود ارتباط داشت که صاحب مغازه قرارگذاشتیم که بنا بیاره و سوراخ را ببندد مدتی گذشت وسوراخ را نیست چندبار هم که گفتم فایده نداشت و هردفعه امروز فردا میکرد تا اینکه من به مدت ده روز به مسافرت رفتم روز هشتم بامن تماس گرفتند و گفتند که مغازه نانوایی آتش گرفته و ازسوراخ دیوار آتش به مغازه من رسیده وتمام وسایل مغازه ام سوخته.وقتی آمدم تمام مغازه سوخته بود وسایل مردم که مجبور شدم خسارت زیادی پرداخت کنم ولی صاحب مغازه گفت که شکایت نکن من خسارت شما را میدم ولی هنوز هیچ خسارتی نداده و تازه گفته تخلیه کنم و هرروز میادجلوی مغازه و داد و فریاد و فحاشی میکند که باید تخلیه کنی ، که شرح آن را در درخواست شکواییه قبل دادم.میخواستم که برای خسارت یک شکایت جداگانه تنظیم کنم. سپاس گذارم.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام هزينه مشاوره شما ده هزار تومان است بعد از پرداخت در خدمت شما خواهم بود

-->