• اطلاع از وضعیت قانونی قرارداد
  • بنده قراردادی دو عاملی برای ساخت کارخانه ای داشتم که نثش نظارتی برای طراحی و اجرا برای خریدار در نظر گرفته نشده است ولی در طی مراحل کار ایشان کار را متوقف نموده و در خواست تعویض اجزا براساس نظرات مشاوری داشت که در قرارداد نه تنها معرفی نشده بود بلکه نقش نظارت نیز در قرارداد لحاظ نشده وکلا منوط به گارانتی توسط سازنده شده بود ایا می توان خسارات ناشی از توقف و فسخ قرارداد را مطالبه نمود یا خیر یا اینگه ایشان با اتکا به عرف می تواند نظارت را در بین راه ابقا نماید و خسارات را از ما طلب کند ؟
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->