• چکونه طلبم راپس بگیرم فقط رسید کارت بگارت دارم
  • من مبلغ دومیلیون تومان درتاریخ ۹۸/۹/۲۷ به خواهرم بعنوان قرض برای انجام امور دندانپزشکی و بصورت انتقال اینترنتی پرداخت نمودم و قرار شد درتاریخ ۹۸/۱۰/۲ قرضش را بدهدکه متاسفانه سرباز میزند و حتی جواب تلفن من را نمیدهد چون خوهرم هست باید بخودش اجازه اینگونه دزدی کند باالتماس وخواهش و به بهانه هزینه دندانپزشکی ومعالجه معده درد پسرش پول گرفته وحالا پس نمیدهد لطفا بنده را راهنمایی فرمایید
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام وقتتون بخیر اگر رسید بانکی دارید، میشه اقدام کرد ولی بهتر با صحبت حلش کنید. به هرحال خواهرتون هست و مبلغ هم انقدر زیاد نیست که بخواید در دادگاه شکایت کنید.ولی میتونید یه اظهارنامه ارسال کنید براشون

-->