• امانت دادن ساختمان کلنگی موروثی جهت مراقبت وتعمیرات
  • ساختمان مادرم بعد از فوت موردتصاحب عده ای سارق وتمام اوازم به سرقت میره حالا تا بزرگ‌شدن فرزندان برادر مرحومم میخواستم که یکی از اقوام انجا سکونت کند وموارد تخریبی را تعمیر کند که هزینه ان هم زیاد میشودمیخواهم طول مدت ده سال ملک را به امامت جهت سکونت در یک طبقه ومراقبت از کل ساختمان را قانونی ورسمی به ایشان واگزار کنم ممممون اگه راهنمای بفذمایید.یا همچین قراردادی ثبت بکنید سپاسگزارم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام وقت شما بخیر لطفا با تلفن موسسه تماس بگیرید 02166128096

-->