• فروش مال غیر
  • در مورد فروش مال غیر شاکی شکایت کرده قاضی حکم برائت داده وشاکی نیز به تجدید نظر اعتراض کرده متهم: منم سوادم کمه یه لایحه دفاعی نوشتم اما متن اخر بلد نیستم بنویسم بی زحمت میشه راهنمایم کنید ممنون میشم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام وقت شما بخیر با تلفنتون تماس گرفتیم در دسترس نبود لطفا با تلفن موسسه تماس بگیرید تا راهنمایی لازم به شما ارائه شود 02166128096

1400/07/01

سلام. تلفن نیازی نیست لایحه را نوشتم فقط متن اخر مانده بی زحمت اگه متن اخر بنویسی ممنون میشم

1400/07/01

سلام مجدد لطفا متن لایحه را ارسال نمایید.

1400/07/01

لایحه دفاعی

1400/07/01

ارسال نشده. لطفا متن لایحه را به این ایمیل ارسال نمایید: foroodnodehi@yahoo.com

1400/07/01

بسمه تعالی ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجانشرقی(شعبه مرجوع الیه) احتراماعطف پرونده شماره .........اقای............فرزند............ لایحه تکمیلی دفاعیات خویش بشرح ذیل میباشد.

1400/07/01

به ایمیل ارسال کنید لطفا

1400/07/01

یا از طریق ایمیل ارسال کنید یا اینکه در بخش آپلود فایل، لایحه را آپلود کنید

1400/07/01

این چیزی که فرستادید فقط یک خط بیشتر نیست. منظورتون همینه از ارسال دیگه؟ :بسمه تعالی ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجانشرقی(شعبه مرجوع الیه) احتراماعطف پرونده شماره .........اقای............فرزند............ لایحه تکمیلی دفاعیات خویش بشرح ذیل میباشد.

1400/07/01

اره فقط متن اخر چی مینویسن

1400/07/01

این چیزی که نوشتید عملا هیچی نیست. چندبار تماس گرفتم پاسخ ندادید. باید تلفنی صحبت کنیم ببینید ماجرا چیه و دقیقا خواسته شما چی هست؟ این چیزی که شما نوشتید که پیش فرض همه دادخواست ها هست و لایحه نیست. با تلفن دفتر تماس بگیرید 02166128096

1400/07/01

بسمه تعالی ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجانشرقی(شعبه مرجوع الیه) احتراماعطف پرونده شماره 9809984132401091 (981199)خانم لیلا سالم فرزندعلی شیر لایحه تکمیلی دفاعیات خویش بشرح ذیل میباشد. 1-مورث موکله علی شیر سالم صاحب ملکی در روستای زین الحاجلو بخش ایلخچی بوده که طی وصیت نامه مورخه15/05/1363نصف یک پنجم از املاک خود رابا تعیین حدود(در کنار راه بازار-بازار یولی)از بابت ثلث اموال به خانم لیلا سالم واعظم سالم واگذارمیکندکه بعد از مرگ پدرشان مرحوم علی شیر سالم برادرانش زمین نامبردگان را تصرف میکنند که به نامهای قربان – عبدالحسین-فرمان-بهمن سالم میباشدکه لیلا و اعظم سالم اقدام به اخذ حکم قطعی مبنی بر تنفیذ وصیت نامه ازشعبه 101دادگاه جزایی اسکوطی دادنامه 375-20/04/84و بعدا نسبت به خلع ید ازموصی به طی دادنامه 818-19/8/86 از شعبه اول دادگاه عمومی بخش ایلخچی اقدام به برادرانشان را محکوم مینمایند که ملک مورد وصیت از طریق اجرای احکام تحویل لیلا واعظم سالم میگردد که باز برادران اقدام به تصرف عدوانی همان ملک مورد حکم مینمایند(بازار یولی)که لیلا واعظم سالم اقدام به طرح شکایت تصرف عدوانی علیه برادرانشان وطی دادنامه 9809974132001092ازشعبه دادگاه عمومی بخش ایلخچی به یکسال حبس تعزیری محکوم میشوندکه در شعبه6دادگاه تجدید نظراستان نیز تایید و قطعی میگردد که همگی دادنامه ها ضم پرونده میباشد که بعنوان دلیل استناد گردیده است که در همان وصیت نامه هیچ گونه راه ذکر نشده است(فتوکپی انها پیوست میباشد) 2-فرمان سالم در ماه آذر 1390 به زندان به سر می برد مجبور شد در داخل زندان زمین تصرفی را به نامبردگان تحویل بدهد که به علت رضایت در داخل زندان سندی در مورخه 22/09/90به نامبردگان نوشته وگفته بودملک متنازع فیه موضوع پرونده 900157 حاضرم به شکات تحویل نمایم که ملک موصوف از یک طرف کانال آب و از یک طرف عبدالحسین و از یک طرف نهر خدرخالی واز طرف دیگر نهر عمومی همه انها رابه خانم اعظم ولیلا سالم تحویل خواهم نمود که جهت اموراداری واجرایی به مدت 24ساعت زمین فوق به اعظم ولیلا سالم تحویل نمایم(فتوکپی درپرونده پیوست میباشد) و باز هم فرمان سالم بعدازخارج شدن اززندان با پسرش قلی سالم درمورخه30/09/90 خانم اعظم ولیلا سالم را به بنگاه معاملاتی احمدی نژاد میبرد که در انجا نیز بعنوان کلاهبرداری که حدوداربعه زمین که داخل زندان نوشته بودطرف جنوب آن نهرخدرخالی یا نهر عمومی می باشد با تغییراربعه راه جواد را در سند نامبردگان درج میکند که نامبردگان بعلت بیسوادی آن را تایید می کنند که چون در همان سند شاهدی نیز وجود ندارد.(فتوکپی پیوست میباشد) (بقیه) اولا: فرمان سالم صاحب زمین نبود که به اعظم ولیلا سالم سند خرید و فروش داده.چون همان زمین مطعلق به خانم اعظم و لیلا سالم میباشد که بعنوان ارث پدری رسیده که در وصیت نامه نیز ذکر شده است. دومآ: فرمان سالم زمین اعظم ولیلا سالم را تصرف کرده بود که باید از طریق حکم دادگاه وطبق وصیت نامه به نامبردگان تحویل میداد. 3-اینجانب لیلا سالم همان قطعه زمین بازار یولی را درسال 1390 تحویل گرفتم وبا خواهرم اعظم سالم شریک بودیم و بین خودمان تقسیم کردیم که طرف شمال سهم لیلا سالم. و طرف جنوب سهم اعظم سالم می باشد.و اینجانب لیلا سالم نیز درمبایعه نامه مورخه 29/1/94 سهم خود را به اقای محمود نوزاد با تغییر خانوادگی محمدی یار فروختم و دیگرحقی درآنجا ندارم که زمین فروخته شده من هیچ مزاحمتی به جواد سالم ندارد چون همسایه زمین من اعظم سالم می باشد. نه جواد سالم. درضمن جوادسالم همسایگی ما ملکی ندارد که ادعای راه می کند که ادعای آن کاملآ کذب است. 4-در مورد سند عادی جواد سالم که در مورخه ی18/2/72 نوشته شده راه عبوری 5 متری از زمین فرمان سالم می گذرد.باید به عرض برسانم که این سند مربوط به زمین های دیگری بنام{ خدرخالی و آغول یری} می باشد. که این زمین ها تقریباّ500 متربا زمین بازار یولی ما فاصله دارد که راه آن زمین ها موجود است که هیچ گونه مشکلی از نظر راه عبوری انها وجود ندارد. 5-جواد سالم نیز درسال 1397 در مورد همان موضوع به شماره پرونده 970817 به نامبردگان اعظم سالم و نوروز نوزاد-محمود نوزاد(محمدی یار) در دادگاه ایلخچی اقدام به شکایت کرده بود که در نظریه هیت کارشناسان سه نفره راه عبوری در زمین مورد اختلاف(بازاریولی)متصورنمی باشدودرنتیجه درشعبه اول دادگاه ایلخچی رای محکومیت جواد سالم صادر شد و در اعتراض در شعبه 29تجدید نظر استان نیز تایید و قطعی شد. واستناد به شماره پرونده 970817مطالبه ومطالعه(فتوکپی درپرونده موجود میباشد) 6-با توجه به اینکه شاکی ملک مورد ادعای فعلی که34من محلی بوده که 20من محلی آن را به قربان سالم فروخته تا ان را به اعظم سالم طبق مصالحه نامه مورخه 14/10/90به ایشان واگذار کند.وباقیمانده زمین حدود 2135 متر می باشد در مورخه 20/11/97 به حسن غریوی فروخته ودر همان قطعه اقدام به دیوار کشی نموده است. که به این موضوع نیزدر شعبه2بخش ایلخچی وطی پرونده980960 اقرار واذعان نموده.وبا توجه به اینکه دعوی ممانعت از حق فرع بر مالکیت میباشدوبا توجه به اینکه شاکی حاضرمالکیتی نسبت به زمین نداشته وذینفع در موضوع نمیباشدوموضوع پرونده سالبه به انتفای موضوع بوده. متن اخربلد نیستم بنویسم

1400/07/01

سلام مطالعه میشود و خدمتتون اطلاع میدیم

1400/07/01

در خاتمه لازم به ذکر است که دلایل تجدید نظر خواهی شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد و محکوم به رد است لذا از محضر ریاست محترم تقاضای تایید دادنامه بدوی صادر به شماره مورخ را خواستارم.

1400/07/01

(سلام ببخشید دوباره مزاحم شدم متنی که فرستادی همان شماره پرونده را بنویسم )در خاتمه لازم به ذکر است که دلایل تجدید نظر خواهی شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد و محکوم به رد است لذا از محضر ریاست محترم تقاضای تایید دادنامه بدوی صادر به شماره مورخ را خواستارم.در ضمن فاقد جاهت قانونی میباشد یا نمی باشده

1400/07/01

بله شماره دادنامه بدوی را بنویسید و تاریخ رای دادگاهی که به نفع شما صادر شده و بنویسید فاقد وجاهت قانونی می باشد‌.

-->