• اثبات مالکیت ملک
  • سلام قطعه زمینی را طی قولنامه توسط پدر اینجانب قبل جنگ خریداری گردید . بعد از چندین سال که به شهرمان باز گشتیم . متوجه شدیم که شخصی در ان ایجاد بناا نموده . و حدوداا ۲۰ سال است همچنان حاضر به تحویل ملکمان نیست قصد اول اثبات مالکیت و اجرت المثل را طی دادخواست اثبات خواهانم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام وقت شما بخیر برای نوشتن چنین دادخواستی، لازم است تمام مدارکی که دارید و ارسال کنید در صورت نیاز میتونید مدارک و به این شماره هم واتساپ نمایید 09128489442

1400/07/01

سلام تنها مدرک قولنامه خرید ملک هستش

1400/07/01

خب همون و بفرستید شاهد هم دارید؟

1400/07/01

بله شهود دارم ..

1400/07/01

سلام مجدد به این شماره زنگ بزنید یا داخل واتساپ پیام بدید 09128489442

-->