• تخلف قضات
  • قضات اخراجی و متخلف نباید وکیل و دفتر وکالت داشته باشند زیرا ،این اقایان به حقوق سایر وکلا صدمه و مقلد می باشند و به حقوق جزا و قضا اعتنایی ندارند
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام وقت شما بخیر بنده هم با نظر شما موافق هستم ولی متأسفانه این رویه تبدیل به قانون شده است

1400/07/01

سلام وقت شما بخیر بنده هم با نظر شما موافق هستم ولی متأسفانه این رویه تبدیل به قانون شده است

-->