• نشر اکاذیب
  • شخصی از طریق اس ام اس به یکی از دوستانم از همسر مرحوم بنده بد گفته و باعث نشر اکاذیب شده و به همین دلیل باعث بهم ریختن وضعیت خانواده و اعصاب و روان خانواده شده است . میخواهم از ایشان شکایت کنم .
1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

ضمن عرض سلام در ابتدا در رابطه با جرم افترا و نشر اكاذيب توضيح مختصرارائه ميگردد ، ركن قانوني جرم افترا و نشر اكاذيب درماده ٦٩٧،٦٩٨ پيش بيني گرديده است و أمده است هركس بوسيله اوراق چاپي يا خطي يا بوسيله درج در روزنامه يا نطق در جوامع يا به هر وسبله ديگر امري را صريحا نسبت دهد به يك ماه تا يك سال حبس و تا ٧٤ ضربه شلاق يا يكي از انها حسب مورد محكوم خواهد شد و در ماده ٦٩٨ قانون مجازات إسلامي أمده است هر كس به قصد اضرار به غير مطالبي را إظهار نمايد يا أعمالي را بر خلاف حقيقت إظهار نمايد أعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از أنحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ٧٤ ضربه محكوم ميشود . بر اين أساس رفتار مشاراليه كه به قصد ضرر اوردن بوده جرم محسوب مي گردد و شما مي توانيد به وسبله شكوائيه از ايشان شكايت نماييد ضمن اينكه با عنايت به تصريح ماده ٦٩٨ مطالبه ضرر و زيان مادي ومعنوي را مي توانيد درخواست نمايييد و در ابتدا شكوائيه اي به دادستان عمومي و انقلاب با اين موضوع كه شما از شخص ... به خاطر نشر مطالبي از طريق پيامك موبايل كه در ان به همسر مرحوم اهانت ومطالبي را بر خلاف واقع إظهار نموده و از اين طريق باعث هتك حيثيت و وارد آمدن ضرر مادي و معنوي به اينجانب گرديده شكايت داشته و تقاضاي مجازات نامبرده را دارم ... به دادسراي منطقه تقديم نموده و دادگاه بعد از صدور كيفر خواست به تقاضاي شاكي و ضمن مجازات متشاكي به دادخواست ضرر و زيان مادي كه شاكي مي بايست تنظيم نمايد رسيدگي مي نمايد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->