• اظهار نامه برای دعوت به تنظیم سند
  • سلام. آقای سجاد حسن پور زمینی را به متراج معین از آقای حسن حسن پور بصورت مبایعه نامه خریداری کرده. از آنجایی که این زمین اوقافی بوده برای ثبت سند نیاز به امضا فروشنده در اداره اوقاف است. فروشنده از حضور در اداره اوقاف برای امضا و ثبت سند بنام خریدار خودداری کرده. لطفا اظهارنامه ای برای دعوت از خریدار برای تنظیم سند اوقافی نوشته که سایر الزامات آن نظیر متراژ و تاریخ و... شخصا به متن اضافه خواهم کرد. با تشکر و امتنان.
1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دوست عزيز إظهار نامه بصورت ذيل تنظيم ميگردد مخاطب گرامي با سلام و احترام -به تجويز حاصله از مدلول ماده ١٥٦-قانون ابين دادرسي مدني مطالب ذيل رسمأ و قانونأ به شما ابلاغ مي گردد: به موجب مبايعه نامه مورخ ....ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت....متر مربع به شماره پلاك ثبتي ....بخش...واقع در ...به مبلغ... از جنابعالي ابتياع و مبلغ ...بابت ثمن معامله دريافت نموده ايد ومتعهد به حضور در اداره اوقاف جهت ثبت سند شده ايد . ليكن جنابعالي از تعهد خود عدول نموده ايد و از حضور در اوقاف امتناع نموده ايد. عليهذا : بدين وسبله ظرف مدت ٣روز از ابلاغ اظهارنامه به شما مهلت اعطا مي شود تا نسبت به حضور در اداره اوقاف و ثبت سند به نام اينجانب اقدام نماييد . در غير اينصورت برابر قانون عليه شما اقدام و جبران كليه خسارات وارده بر عهده جنابعالي خواهد بود. با تشكر واحترام خريدار

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->