• نفقه
  • به دلیل اختلافات خانوادگی من و همسرم جدا از هم زندگی می‌کنیم. فرزند مشترکمان نیز با من زندگی می‌کند. برای دریافت نفقه چه کاری باید انجام دهم؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر برای نفقه فرزندتان میتونید اقدام کنید ولی برای نفقه خودتون چنانچه اقدام کنید، به احتمال فراوان همسرتون دادخواست تمکین خواهد داد.

-->