• درخواست اعاده دادرسی
  • با سلام خودرویی رو از شخصی خریداری کرده بودم که بعد از مدت اندکی مستحق الغیر درآمده و محقق شد فروشنده حق فروش خودرو را نداشته است . طی شکایت حقوقی حکم به بطلان معامله و استرداد ثمن پرداختی صادر شد و فروشنده که متواری بود بعداز مدتی بوسیله جلب سیار دستگیر و بابت پرداخت بدهی خود به اینجانب در محل اجرای احکام دادگاه شهر محل سکونت خودش(شهربابک) مبلغ ۲۰م تومان طی فیش واریزی به حساب اینجانب واریز نمودند و الباقی محکوم به که مبلغ ۲۹ م تومان بود را طی چک روز (چک متعلق به مادر ایشان بود)به من دادند و صورتجلسه ای نیز در اجرای احکام تنظیم شد. از آنجایی که مقداری مخارج جهت خودرو فوق انجام داده بودم که ۷ م تومان شده بود و توافق شفاهی با فروشنده کرده بودیم که این مبلغ را به من برگرداند مقرر شد این مبلغ را نیز بصورت ماهیانه به حساب من واریز نمایند و از آنجایی که در شرایطی قرار داشتند که تحت فشار خوانده خود و پدرو مادرش بودند به من گفتند که این بدهی را علنی نکنم و به آنها نگویم تا ایشان را سرزنش نکنند و... ولی چک پس از مراجعه به بانک موجودی نداشت و مکرر قول امروز و فردا دادند که موجودی حساب را تکمیل میکنند که این امر انجام نشد. تا نهایتا در مدت ۶ماهه از تاریخ سررسید چک مجبور به برگشت زدن آن و سپس طرح شکایت کیفری نمودم . بابت مخارجی هم بابت خودرو کرده بودم حدود ۶ میلیون فروشنده به حسابم پرداخت کرده بود. دادگاه کیفری بدوی رای به محکومیت متهمه صادر نمود ولی به لحاظ عدم سابقه و .. مجازات ایشان را تعلیق نمودند . که با تقدیم لایحه ای به رای بدوی اعتراض نمودم . متهمه نیز ظاهرا به رای موصوف اعتراض نموده و عنوان داشتند که " قرار بوده است مبلغ باقیمانده بدهی را بصورت اقساطی پرداخت کنند و استناد به مبالغی که از طرف پسر ایشان (فروشنده خودرو)به حساب اینجانب واریز کرده بودند کرده اند و نیز شهادت مامور اجرا و کارمند اجرای دادگستری محل سکونتشان را ضمیمه کردند که چک ضمانت بوده و قرار بوده بصورت اقساطی مابقی بدهی را بدهند "!! (که کاملا کذب و ساختگی می باشد ) در نهایت دادگاه تجدید نظر رای به برائت متهمه دادند . ضمنا طرح دعوی حقوقی بابت چک مذکور نیز انجام داده ام که هنوز وقت رسیدگی تعیین نشده است. حال با توجه به قطعی بودن رای دادگاه تجدید نظر اینجانب چه راهکاری دارم که به حق خودم برسم . ضمن اینکه شهادت مامور اجرا و.. نیز خداگواه است کذب بوده و به جهت نفوذ و روابطی که داشته اند چنین شهادت کذبی داده اند .
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام وقت شما بخیر باید مستندات پرونده را ارسال کنید تا بر اساس آن بتونیم بهترین راهنمایی را خدمتتون ارائه دهیم

-->