• کمیسیون ماده 100
  • سلام بنده در ساخت و ساز آپارتمان مقداری خلافی داشته ام پرسش من این است که میتوانم جریمه این تخلف را بدهم یا حتما مجبور هستم که بنای اضافه بر مجوز را خراب کنم
1400/07/01

حکم تخریب زمانی صادر می‌شود که در ساخت و ساز اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی رعایت نشده و مخالف آن باشد.

-->