• تمکین همسر
  • همسرم یک سال است خانه را ترک کرده و هر کس را فرستادم برگشت و مهرش را به اجرا گذاشت و درخواست هزانت فرزند را داده .من درخواست تمکین و هزانت فرزند را دارم
1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دوست عزيز در خصوص تمكين شما ابتدا مي بايست إظهارنا مه اي مبني بر دعوت ايشان به تمكين إرسال نماييد و پس از ان دادخواستي به دادگاه خانواده تقديم نماييد با اين موضوع كه همسر شما بدون عذر شرعي وقانوني منزل و زندگي مشترك را ترك نموده و علي رغم مراجعات به نزد نامبرده حاضر به برگشت نشده لذا صدور حكم مبني بر الزام مشاراليه به تمكين عام و خاص مورد استدعا مي باشد. و حتما نسخه اي از إظهار نامه و يا جواب ان پيوست دادخواست گردد و اگر شهودي نيز داريد أسامي و مشخصات انها را در دادخواست ذكر نماييد. و در خصوص حضانت فرزند تا سن ٧سالگي با مادر مي باشد مگر اينكه مادر صلاحيت نگهداري را نداشته باشد كه از مصاديق ان مي توان به اعتياد -انحطاط اخلاقي-ضرب و جرح كودك-و موارد ديگر كه البته إثبات انها با زوج مي باشد ياد كرد در غير اينصورت دادگاه حضانت را به زوجه مي دهد.

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->